04 June 2009

bersahabatlah....

" Jangan engkau bersahabat dengan sahabat yang mana dia begitu ber harap kepada engkau ketika mahu menyelesai kan masalah nya sahaja sedangkan apabila masalah atau hajat nya telah selesai maka dia memutuskan kemanisan persahabatan... Bersahabat lah dengan mereka yang mempunyai ketinggian dalam melakukan kebaikan, memenuhi janji dalam perkara yang benar, memberi pertolongan kepada engkau serta memadai dengan amanahnya atau sikap bertanggung jawabnya terhadap engkau. "

-Imam Umar bin Abdul Aziz

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin