01 September 2010

MALAM LAILATUL QADAR..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Mari kita cari keredaan mlm Lailatul qadar.. kita amati penerangan dr tn Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly dan Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid.. semoga apa yg di terangkan oleh mereka menjadikan kita lebih faham akan maksud yg sebenar agar kita tahu dan lebih menghayati mlm seribu kebaikan ini.. semoga ada manfaatnya :D


Keutamaannya sangat besar, karena malam ini menyaksikan turunnya Al-Qur’an Al-Karim, yang membimbing orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan mengangkatnya ke derajat yang mulia dan abadi. Umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulnya tidak memasang tanda-tanda tertentu dan tidak pula menancapkan anak-anak panah untuk memperingati malam ini, akan tetapi mereka berloma-lomba untuk bangun di malam harinya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah.

Inilah wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Qur’aniyah dan hadits-hadits nabawiyah yang shahih menjelaskan tentang malam tersebut.


1. Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Cukuplah untuk mengetahui tingginya kedudukan Lailatul Qadar dengan mengetahui bahwasanya malam itu lebih baik dari seribu bulan, Allah berfirman.

“Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu ? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan, pada malam itu turunlah melaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka (untuk membawa) segala usrusan, selamatlah malam itu hingga terbit fajar” [Al-Qadar : 1-5]

Dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.

“Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” [Ad-Dukhan : 3-6]


2. Waktunya

Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa malam tersebut terjadi pada tanggal malam 21,23,25,27,29 dan akhir malam bulan Ramadhan. [1]

Imam Syafi’i berkata : “Menurut pemahamanku. wallahu ‘alam, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab sesuai yang ditanyakan, ketika ditanyakan kepada beliau : “Apakah kami mencarinya di malam ini?”, beliau menjawab : “Carilah di malam tersebut” [Sebagaimana dinukil Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah 6/386]

Pendapat yang paling kuat, terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam terakhir bulan Ramadhan berdasarkan hadits Aisyah Radhiyallahu ‘anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf di sepuluh hari terkahir bulan Ramadhan dan beliau bersabda.

“Artinya : Carilah malam Lailatul Qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan” [Hadits Riwayat Bukhari 4/225 dan Muslim 1169]

Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari tujuh hari terakhir, karena riwayat dari Ibnu Umar, (dia berkata) : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Carilah di sepuluh hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh hari sisanya” [Hadits Riwayat Bukhari 4/221 dan Muslim 1165]

Ini menafsirkan sabdanya.

“Artinya : Aku melihat mimpi kalian telah terjadi, barangsiapa yang mencarinya carilah pada tujuh hari terakhir” [Lihat Maraji' tadi]

Telah diketahui dalam sunnah, pemberitahuan ini ada karena perdebatan para sahabat. Dari Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke luar pada malam Lailatul Qadar, ada dua orang sahabat berdebat, beliau bersabda.

“Artinya : Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tapi ada dua orang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui kapannya; mungkin ini lebih baik bagi kalian, carilah di malam 29. 27. 25 (dan dalam riwayat lain : tujuh, sembilan dan lima)” [Hadits Riwayat Bukhari 4/232]

Telah banyak hadits yang mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada sepuluh hari terakhir, yang lainnya menegaskan, di malam ganjil sepuluh hari terakhir. Hadits yang pertama sifatnya umum sedang hadits kedua adalah khusus, maka riwayat yang khusus lebih diutamakan dari pada yang umum, dan telah banyak hadits yang lebih menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan, tetapi ini dibatasi kalau tidak mampu dan lemah, tidak ada masalah, dengan ini cocoklah hadits-hadits tersebut tidak saling bertentangan, bahkan bersatu tidak terpisah.

Kesimpulannya

Jika seorang muslim mencari malam lailatul Qadar carilah pada malam ganjil sepuluh hari terakhir : 21, 23,25,27 dan 29. Kalau lemah dan tidak mampu mencari pada sepuluh hari terakhir, maka carilah pada malam ganjil tujuh hari terakhir yaitu 25,27 dan 29. Wallahu ‘alam


3. Bagaimana Mencari Malam Lailatul Qadar.?

Sesungguhnya malam yang diberkahi ini, barangsiapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan (baginya). Dan tidaklah diharamkan kebaikan itu, melainkan (bagi) orang yang diharamkan (untuk mendapatkannya). Oleh karena itu dianjurkan bagi muslimin (agar) bersemangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala-Nya yang besar, jika (telah) berbuat demikian (maka) akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Barang siapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” [Hadits Riwayat Bukhari 4/217 dan Muslim 759]

Disunnahkan untuk memperbanyak do’a pada malam tersebut. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ‘anha, (dia) berkata : “Aku bertanya, “Ya Rasulullah ! Apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar (terjadi), apa yang harus aku ucapkan ?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah :

“Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul afwa fa’fu’annii“

“Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku” [2]

Saudaraku -semoga Allah memberkahimu dan memberi taufiq kepadamu untuk mentaati-Nya- engkau telah mengetahui bagaimana keadaan malam Lailatul Qadar (dan keutamaannya) maka bangunlah (untuk menegakkan shalat) pada sepuluh malam terakhir, menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi wanita, perintahkan kepada isterimu dan keluargamu untuk itu, perbanyaklah perbuatan ketaatan.

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha.

“Artinya : Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila masuk pada sepuluh hari (terakhir bulan Ramadhan), beliau mengencanngkan kainnya[3] menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya” [Hadits Riwayat Bukhari 4/233 dan Muslim 1174]

Juga dari Aisyah, (dia berkata) :

“Artinya : Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersungguh-sungguh (beribadah apabila telah masuk) malam kesepuluh (terakhir) yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya” [Hadits Riwayat Muslim 1174]


4. Tanda-Tandanya

Ketahuilah hamba yang taat -mudah-mudahan Allah menguatkanmu degan ruh dari-Nya dan membantu dengan pertolongan-Nya- sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menggambarkan paginya malam Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya.

Dari ‘Ubay Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi” [Hadits Riwayat Muslim 762]

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda.

“Artinya : Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiqi jafnah” [4]

Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : (Malam) Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, (dan) keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan” [Tahayalisi 349, Ibnu Khuzaimah 3/231, Bazzar 1/486, sanadnya Hasan]


Foote Note:
1. Pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini berbeda-neda, Imam Al-Iraqi telah
mengarang satu risalah khusus diberi judul Syarh Shadr Bidzikri Lailatul Qadar, membawakan
perkataan para ulama dalam masalah ini, lihatlah…

2. Hadits Riwayat Tirmidzi 3760, Ibnu Majah 3850 dari Aisyah, sanadnya Shahih. Lihat
syarahnya Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadhan hal. 55-57 karya Ibnu Rajab Al-Hambali.

3. Menjauhi wanita (yaitu istri-istrinya) karena ibadah, menyingisngkan badan untuk
mencarinya

4. Muslim 1170. Perkataan : “Syiqi jafnah” syiq artinya setengah, jafnah artinya bejana.
Al-Qadhi ‘Iyadh berkata : “Dalam hadits ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya
terjadi di akhir bulan, karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di
akhir-akhir bulan”.

28 August 2010

Menangislah Kerana Allah...

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh..

nukilan yg indah yg menjadi peringatan untuk kita semua.. kita kongsi bersama nukilan seorang sahabat dr facebook.. terima kasih Abe Din.. terima kasih kerana menjadikan aku sebahagian sahabatmu yg sentiasa dikongsi segalan peringatan, teguran dan kebaikan yg perlu untuk meperingati diri aku sendiri.. semoag setipa usaha dan kebaikan mu di rahmati Allah.. dan semoga segala urusan mu dipermudahkan olehNYA.. amin..


Air Mata & Menangis adalah lambang insan yang lemah & tidak berdaya, dan yang kerap diperlambangkan adalah kaum Hawa. Dari satu segi, ada juga kebenarannya. Lantaran, pada sesetengah wanita, menangis adalah sifat kelemahannya serta senjata ampuh yang sanggup dia pergunakan untuk mencapai apa jua hajat dihatinya. Jadi, adakah benar menangis hanya hak & keistimewaan wanita sahaja. Pastinya, tidak kan? Lantaran, selain daripada berpuasa, keupayaan menangis adalah salah satu cara pengurusan Nafsu yang berkesan, tanpa kira jantina.

Sepanjang11 bulan yang telah pun berlalu, kita telah mencipta pelbagai alasan & memberi kewajaran untuk meleraikan air mata kita. Dari sedih sebab pertama kali berpisah dengan ibu bapa tinggal dikolej, beg tangan diragut, kereta kesayangan kita dicalar anak, lipstick kegeemaran kita patah dimainkan anak, beg LV kita rosak, kekasih kita di"tackle bestfriend", kita kena tikam belakang rakan sekerja, bos yang suka gatal, stress tempat kerja, bos bagi notis berhenti kerja 24 jam, kita miss projek yang dikejar, kereta baru kita ditarik bank, kita sah nikah tap itak pernah disentuh, kita nikah sah & disentuh tapi turut kerap kena penampar& terajang, pasangan kita curang, pasangan yang dijodohkan & kita sayangi sepenuh hati mati terlebih dahulu, suami kita minta kahwin lagi, kita masih menunggu jodoh yang tak kesampaian, tiket balik raya habis, kita kena cah keting peringkat cawangan, thumbdrive assignment kena sapu, habis hard disk kena serangan virus dan sebagainya.

Bag kita, tiap kejadian yang kita lalui berlatar belakangkan kecewa, sedih, marah, ditipu, dikhianati, difitnah, ditindas, ditinggalkan, diambil kesempatan wajar untuk kita merajuk berpanjangan dengan ditemani air mata agar reda sebak didada. Paling tidak pun, ada antara kita yang menangis bagaikan nak rak pabila menonton cerita sedih Hollywood, Korea, Jepun atau Bollywood, sedangnya ianya hanyalah ilusi jalan keluar ("escapism illusion").

Jadi, persoalannya sejak 11 bulan yang lalu, berapa kalikah kita guna nikmat air mata & perasaan pilu sedih yang diberi-Nya untuk kita hadir menangis pada-Nya. Amat tinggi nilai tiap titik air mata mu yang gugur bercucuran kerana-Nya. Berbahagialah buat para sahabat yang menegaskan kerap. Ucapan tahniah & sekuntum senyuman daku hadiahkan atas kenyataan mekarnya gugusan kuntuman iman dikamar hati mu kerana tawaduk pada-Nya.

Akan tetapi, kesedihan yang tidak terduga ingin ku kongsikan bagi para sahabat yang tak mampu mengiyakan kenyataan di atas. Alangkah rugi jiwa mu, jika tak mampu menzahirkan lempiasan perasaan pilu pada yang Haq. Namun, usahlah dikau bermuram durja kerana dengan izin & kehendak-Nya jua, dikau kini hadir menatap bait-bait bicara rasa ini, agar dikau pun mampu menangis pada-Nya. Zat yang Maha Mengasihani diri mu sepanjang masa, meskipun saat dikau lupa pada-Nya. Zat yang telah Mencipta diri mu dengan segala kesempurnaannya, meskipun dikau kerap menyalahguna anugerah langsung-Nya itu kepada diri mu.

Dalam kita melayari kehidupan, memang kita diberi kesempatan untuk mencari ilmu & kemahiran sebagai pelengkap usaha & ikhtiar, yang kita perlukan bagi mencapai sesuatu hajat yang kita inginkan. Namun begitu, sepanjang jalan itu dek keyakinan yang tinggi menjulang awan & Ego yang besar tak terhingga, kita melihat tiap ujian yang hadir hanya sekadar mecabar keupayaan diri kita semata-mata. Bahkan, ada diantara kita turut mempersoalkan, kenapakah kita terus ditimpa ujian bertali arus dalam kehidupan ini?

Sebenarnya, tak kiralah siapa diri kita ini, baik peguam, doktor, ingenuer, masjitret, usahawan korporat, usahawan kecilan, cik kerani, cik misi, tukang masak, tukang kebun, pelajar, Professor, Dato', Tan Sri, Tun Seri dan sebagainya, semuanya hanyalah label sahaja. Bagaikan label dibelakang baju kita jua. Pada sisi-Nya, tiap orang daripada kita adalah sama aje, tanpa ada bedanya diantara yang berpangkat, berharta, berilmu, tinggi, rendah, kurus, gemuk, muka hensem, tubuh seksi dan sebagainya. Beda yang dicari-Nya, bagi memisahkan antara yang benar & bathil, hanyalah Taqwa pada-Nya tanpa berbelah bahagi.

Justeru, Taqwa adalah sebaik-baik pakaian bagi seorang insani & Air Mata adalah penghias utama ciri-ciri Taqwa itu. Lantaran sifat orang yang bertaqwa ialah dia takut dengan sepenuh hati pada kemurkaan-Nya, azab-Nya yang mengejutkan & hilangnya nikmat sementara yang diberi-Nya, buat seketika didunia ini. Dengan rendah diri, dia kembali kesisi-Nya untuk memohon petunjuk, perlindungan & pengharapan atas segala usaha yang telah dilakukannya. Oleh itu, bagi menzahirkan keTaqwaan itu, dia akan memilih untuk mematuhi segala suruhan dari-Nya dan meninggalkan segala tegahan yang diperintah-Nya. Pada setiap ketika, dia senantiasa waspada & khuatir, jika dia mengabaikan apa jua suruhan & tegahan berkenaan. Inilah sebenarnya skima jawapan disebalik setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita.

Lantaran, kekhuatiran & kegusaran inilah yang menyebabkan jiwanya mudah tersentuh tatkala sujud berteluku pada-Nya. Sambil bermunajat dia memohon keampunan & keredhaan-Nya, memuji asma-Nya serta Zikrullah, membaca & menghayati kalam dari-Nya, pasti dia akan menangis sepenuh hati. Segala apa yang ada kaitan dengan-Nya akan dijagai dengan sesempurna mungkin, sebagaimana sewajarnya tuntutan seorang hamba menjaga amanah Tuannya.

Anehnya, masih ada diantara kita yang bongkak sombong, pantang ditegur & diberi nasihat. Bukan sahaja tentang perkara-perkara yang memang menjadi kewajiban seorang Islam, seperti tauhid, solat, puasa, tatacara pakaian, tatacara pergaulan dan sebagainya. Baginya, usah disentuh prinsip peribadi, jika ingin berkawan dengannya. "You go my way, I go my way!", adalah ungkapan keramatnya. Dia lupa asas agama adalah nasihat menasihati. Tanpa amanah untuk berkongsi ingatan ini, lama kelamaan tembok agama akan roboh hingga menelanjangi insani itu sendiri dalam kehinaan.

Adakah kita ingat, kita mampu langsaikan segala dosa yang lalu cam kita lunaskan kompaun parking & bil merah TNB? Adakah kita ingat, tanpa memohon keampunan & beribadah pada-Nya terlebih dahulu, kita tetap akan dapat menikmati anugerah Lailatul-Qadr? Adakah kita ingat, kehadiran kita pada malam anugerah tahunan Lailatul-Qadr nanti, boleh dibeli seperti bayar tol, beli top-up ataubeli tiket wayang aje? Atau boleh "order on-line" cam tiket AirAsia & MAS? Masya-Allah, bukan hanya untuk menerima anugerah itu susah tapi tak mustahil, bahkan untuk hadir sebagai jemputan VVIP pada 10 malam terakhir untuk memburu Lailatul-Qadr itu sendiri pun penuh dengan dugaan. Tidak percaya, nant ikita masing2 tengok, adakah diri kita, antara yang tersenarai sebagai dif jemputan yang hadir.

Justeru itu, memandangkan kini kita sedang memasukki fasa Kedua Ramadhan, dimana Allah Yang Maha Pemurah menawarkan pengampunan pada hamba-Nya, kecuali dosa syirik. Marilah kita hiasi malam Ramadhan, dengan membawa hati kita semakin rapat pada-Nya, tanpa banyak alasan & karenah. Benamlah Ego kita buat sementara, kerana pabila kita meninggalkan Ramadhan kali ini, tiada jaminan lagi adakah kita mampu bersua kembali dengan dakapan baraqah-Nya sekali lagi. Jika tak, dah lama ler syarikat insuran buat pakej ekslusif Ramadhan sebagai pelaris perniagaannya.

Sebagai memudahkan kita menangis pada-Nya, marilah kita bermula dengan guna nikmat "flash-back" yang diberinya, untuk membangkit rasa menyesal segala atas kesilapan & kesalahan kita dimasa lampau. Bermula dengan kekerapan kita dengan sengaja meninggalkan solat, ponteng puasa, mencuri sesama saudara, mengkianati amanah dan sebagainya. Hati kita kena dididik & diajar untuk menangis kerana-Nya, setelah sekian lama hanya menangis kerana makhluk-Nya.

Sambil kita sujud berzikir kepada-Nya, imbas kembali berapa banyakkah sudah kita bayar nikmat Dia yang menjaga kita dalam kandungan dengan selamat serta diberi segala cukup sifat dengan sempurnanya. Lantaran, semenjak kita dewasa, yang kita balas hanyalah jasa & pengorbanan ibu ayah aje yang telah membesar & mendidik kita menjadi insan yang berakhlak & berjaya. Sejak dari itu, yang kita duk kalut bayar adalah loan PTPN, kad kredit, sewabeli kereta & rumah aje.

Paling tidak pun, sedarlah dari tidur mu yang panjang wahai sahabat yang dikasihi Illahi, bahawa diri kita sebenarnya sedang mengesot-esot, saban hari, meninggalkan kekasih kita Ramadhan. Kini, hanya ada 20 hari lagi untuk kita bermesraan dalam belaian & dakapan baraqah-Nya. Jika, hakikat kita akan pergi meninggalkan kekasih, mungkin buat selama-lamanya pun, kita tak mampu menangis teresak-esak, maka wajarlah kita bersedih untuk 11 bulan yang akan datang. Alangkah baiknya, jika didunia ini dikau mampu menangis teresak-esak hingga bergetar sekujur tubuh mu, sebelum paluan Malaikat Munkar Nakir jatuh pada jasad mu bertalu-talu, atas kedegilan dikau tawaduk tunduk patuh pada-Nya didunia ini.

Akhirkata, marilah kita manfaatkan kehadiran Ramadhan kali ini dengan membawa hati kita kembali pada-Nya, sambil menangis dengan penuh keikhlasan & pengharapan agar diampuni segala dosa yang kita lakukan & dirahmati kita dengan pengampunan-Nya. Supaya kita bebas dari bahana ancaman api Neraka-Nya serta dirahmati-Nya dengan anugerah Syurga yang kekal abadi. Insya-Allah.

Wallahu'allam..

Nukilan:

Din Kelate
10 Ramadhan 1431
20 Ogos, 2010

27 August 2010

Kenapa Yahudi Bijak..

Assalamualaikum warahmatulahi wabaraktuh..

wahh.. hari ini adalah hari ke 17 kita berpuasa.. nda sedar pulak rasanya masa berlalu dgn cepat.. seingat aku time kecik2 dulu.. tunggu utk berbuka jak punyala lama.. dgn cuaca yg panas lagi.. tapi sekarang masa mcm nda cukup pulak.. dgn keadaan yg selalu hjn lagi.. mandi pagi pn terasa sejuk sekali.. Ya Allah.. terima kasih dgn kurniaan MU.. memberikan kesempatan untuk ku merasai suasana berpuasa kali ini pulak..

hmmm.. tajuk perkongsian kita pada hari ini membuatkan aku menarik nafas panjang.. walaupun hal ini telah aku kongsi di entri2 sebelumnya.. tp serasanya aku blm puas mau mewar-warkan kebijaksanaan org2 yahudi ni.. dan sedikit sebanyak sekaligus memperlihatkan kebodohan org2 Islam sebenarnya.. Apa yang di amalkan oleh org2 yahudi ni sebenarnya adalah perkara yg telah di amalkan oleh org2 Islam sejak dulu lagi.. dalam hadis2 nabi dan juga cara2 pemakanan nabi kita sendiri.. tetapi mengapa kita mengubahnya?? mengapa kita terikut2 dgn budaya barat yg memesongkan kebaikan yg ada pada agama kita?? semudah itu kita terpedaya.. semudah itu kita mengakui bahawa cara org yahudi ini adalah yg terbaik atau pun cara mereka memang tip top.. sedangkan perkara ini adalah merupakan amalan org2 Islam sebenarnya.. ada kajian mengatakan bahawa org2 yahudi telah mengkaji kitab Al-Quran dan hadis2 nabi utk mengetauhi kebaikan yg ada di dlmnya untuk diamalkan oleh mereka.. lepas tu suka suki durang la meng'claim' yg semua tu mmg ada dlm kitab mereka pulak.. itula org yahudi.. bangsa yg di laknat oleh Allah SWT.. cuma Allah jak yg mampu menghapuskan bangsa ini.. dan satu masa nanti mereka akan dpt balasan yg setimpalnya.. balasan yg seberat2nya.. (geram dgn kekejaman mereka.. huhuhu)

setelah membaca beberapa kali dan mengamati sebab2 mengapa org2 yahudi bijak.. terasa geram di hati.. terasa bodohnya kita.. sedangkan beberapa entri sebelumya aku jugak ada berkongsi mengenai cara pemakanan dan diet cara Islam yg telah diamalkan oleh nabi junjungan kita Rasulullah SAW yg menyarankan kita agar mkn buah2an terlebih dahulu sblm menjamah mkn lain.. kerana kesan yg tidak baik utk otak dan perut.. begitu jugak dgn campuran mknn laut dan darat yg tidak digalakan dlm Islam.. campuran buah2an dan tenusu tidak digalakan utk di campur.. tetapi kita seraih umat Islam yg moden dan suka menerima menu2 baru dlm masakan terutamanya menu barat seperti salad buah dan sebagainya amat suka hidangan ini.. malah ada yg menjadikannya mknn favourite lagi.. hmmm... itula kita sebenarnya di zaman moden dan penuh dgn dugaan ini.. dan sekian kalinya hari ini aku kogsi lagi tentang topik yg sama.. kenapa yahudi bijak.. bacalah.. fikirkanlah dan renung2kan.. semoga ada manfaatnya.. :D


Setelah berada 3 tahun di Israel kerana menjalani housemanship dibeberapa hospital disana, ada beberapa perkara yang menarik dapat saya perhatikan untuk dijadikan tesis ini, iaitu "Mengapa Yahudi Bijak?". Memang tidak dapat dinafikan ramai cendikiawan berbangsa Yahudi, dari segala bidang, Engineering, musik, saintis dan yang paling hebat ialah bidang perniagaan, dimana ia memang paling tersohor. Hampir 70% perniagaan di dunia dikuasai oleh kaum Yahudi, dari kosmetik, pakaian, pemakanan, senjata, perhotelan, perfileman di Hollywood dan sebagainya.

Ketika tahun kedua, akhir bulan December 1980 dan sedang saya menghitung hari untuk pulang ke California saya terfikir apakah sebabnya kaum Yahudi begitu pintar? Kenapa tuhan memberi kelebihan kepada mereka? Apakah ini suatu kebetulan? Atau olah manusia sendiri? Adakah bijak boleh dijana? Seperti kilang pengeluaran? Maka saya pon tergerak membuat tesis untuk Phd saya, disamping kebaikan untuk umat sejagat dan dapat hidup secara harmoni. Untuk pengetahuan anda tesis yang saya lakukan ini mengambil masa hampir lapan tahun, ini kerana untuk mengumpulkan data-data yang setepat mungkin. Antara data-data yang saya kumpulkan ialah pemakanan, adat resam, ugama, persiapan awal untuk melahirkan zuriat dan sebagainya dan data data tadi saya cuba bandingkan dengan bangsa dan kaum kaum lain.

Marilah kita mulakan dengan persiapan awal melahirkan zuriat. Di Israel, setelah mengetahui yang sang ibu sedang mengandung, pertama kali saya perhatikan ialah, sang ibu akan sering menyanyi dan bermain piano dan si ibu dan bapa akan membeli buku metamatik dan menyelesaikan masalah metamatik bersama suami, saya sungguh hairan kerana teman saya yang mengandung sering membawa buku metamatik dan bertanya kepada saya beberapa soalan yang beliau tak dapat menyelesaikanya, oleh kerana saya memang minat tentang metamatik, tentu saja dengan senang saya bantu beliau. Saya bertanya kepada beliau, adakah ini untuk anak kamu? Beliau menjawab, "ia, ini untuk anak saya yang masih didalam kandungan, saya sedang melatih otak beliau, semuga ia menjadi genius apabila dewasa kelak" Perkara ini membuat saya tertarik untuk mengikut perkembangan beliau seterusnya. Berbalik kepada metamatik tadi, tanpa merasa jenoh beliau membuat latihan metamatik sehingga beliau melahirkan anak.

Seperkara lagi yang saya perhatikan ialah pemakanan beliau, sejak awal mengandung beliau gemar sekali memakan kacang badam dan korma bersama susu, dan untuk tengah hari makan utama beliau ialah roti dan ikan tanpa kepala bersama salad yang digaul dengan badam dan berbagai jenis kekacang, menurut beliau daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak dan kepala ikan mengandungi kimia yang tidak baik yang dapat merosakkan pengembangan dan penumbuhan otak anak didalam kandungan. menurut beliau ini adalah adat orang orang yahudi ketika mengandung dan ianya menjadi semacam kewajipan untuk ibu ibu yang sedang mengandung mengambil pil minyak ikan.

Ketika saya diundang untuk makan malam bersama orang orang Yahudi, perkara pertama yang saya perhatikan ialah menu mereka.. Setiap undangan yg sama perhatikan ialah mereka gemar sekali memakan ikan (hanya isi atau fillet) dan biasanya daging tidak akan ada bersama dimeja jika ada ikan, menurut mereka, campuran daging dan ikan tak elok dimakan bersama. Salad dan kacang adalah suatu kemestian, terutama badam.

Seperkara yang pelik ialah mereka akan memakan buah buahan dahulu sebelum memakan hidangan utama. Jangan terperanjat jika anda diundang kerumah Yahudi anda akan dihidangkan buah buahan dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan kabohidrat (nasi atau roti) dahulu kemudian buah buahan, ini akan menyebabkan kita merasa ngantuk dan lemah dan payah untuk memahami pelajaran disekolah.

Di Israel, merokok adalah taboo, apabila anda diundang makan dirumah Yahudi, jangan sekali kali merokok, dan tanpa malu mereka akan menyuruh anda keluar dari rumah mereka dam merokok diluar rumah mereka. Menurut saintis di Universiti Israel , siasatan menunjukkan nikotin dapat merosakkan sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada genes, ini bermakna keturunan perokok bakal membawa generasi yg cacat otak ( bodoh atau lembab). Suatu penemuan yg dahsyat ditemui oleh saintis yg mendalami bidang genes dan DNA. Para perokok harap ambil perhatian. (Ironi nya, pemilik pengeluar rokok terbesar adalah ...... tekalah sendiri..!)

Perhatian saya selanjutnya ialah melawati tadika mereka, Pemakanan anak anak tadi cukup dikawal, makanan awal ialah buah buahan bersama kacang badam, diikuti dengan menelan pil minyak ikan (code oil lever) Didalam pengamatan saya, kanak Yahudi sungguh bijak dan rata rata mereka memahami 3 bahasa iaitu Hebrew, Arab dan Inggeris dan sedari awal lagi mereka telah dilatih bermain piano dan violin, ini adalah suatu kewajipan. Menurut mereka bermain musik dan memahami nota notanya dapat meningkatkan lagi IQ kanak kanak dan sudah tentu bakal menjadikan budak itu bijak. Ini menurut saintis Yahudi, gegaran musik dapat stimulate (semacam senaman untuk otak) maka itu terdapat ramai sekali genius musik terdiri dari kaum Yahudi.

Seterusnya ke darjah 1 hingga 6, anak anak Yahudi akan diajar matematik berkonsepkan perniagaan dan pelajaran sains amatlah diberi keutamaan. Di dalam perhatian peribadi saya, perbandingan dengan anak anak di California, ianya jauh berbeza tentang IQ dan boleh saya katakan 6 tahun kebelakang!! !. Segala pelajaran akan dengan mudah di tangkap oleh anak Yahudi. Selain dari pelajaran tadi sukan juga menjadi kewajipan bagi mereka dan sukan yg diberi keutamaan ialah memanah, menembak dan berlari, menurut teman saya ini, memanah dan menembak dapat melatih otak mem fokus sesuatu perkara disamping mempermudahkan persiapan untuk perhidmatan negara.

Selanjutnya pemerhatian saya menuju ke sekolah tinggi (menengah) di sini murid-murid ditekan dengan pelajaran sains dan mereka digalakkan mencipta produk. Segala projek mereka walaupon kadangkala kelihatannya lucu dan mengarut, tetap diteliti dengan serius apatah lagi ianya berupa senjata, perubatan dan engineering, idea itu akan dibawa ke institute tinggi di Politeknik dan Universiti.

Satu lagi yang diberi keutamaan ialah fakulti perniagaan. Saya sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan seriusnya mereka tentang perniagaan. Di akhir tahun di universiti, para penuntut dibidang niaga dikehendaki melakukan projek dan mempraktikkannya dan anda hanya akan lulus jika kumpulan anda (10 pelajar setiap kumpulan) dapat keuntungan sebanyak $US1juta! Anda terperanjat? Itulah kenyataan, dengan rangkaian seluruh dunia dan ditaja sepenuhnya oleh syarikat milik Yahudi, maka tidak hairanlah mereka dapat menguasai ½ perniagaan didunia! Siapakah yg mencipta design Levis yg terkini? Ianya dicipta di Universiti Israel oleh fakulti bisnes dan fesyen.

Pernahkah anda melihat cara orang Yahudi melakukan ibadah mereka? Salah satu caranya ialah dengan menggoyangkan kepala mereka, menurut mereka ini dapat mengaktifkan otak mereka dan menambahkan oksijan dikepala, banyak ugama lain di Timur Tengah, seperti Islam juga ada menyuruh umatnya menunduk atau menggoyangkan kepala, ini guna dapat mensimulasikan otak kita supaya bertambah aktif. Lihat orang orang Jepun, mereka sering menunduk-nundukkan kepala dan ianya sebagai adat. Ramai orang orang Jepun yg pandai? Adakah ianya sebagai kebetulan? Kegemaran mereka ialah sushi (ikan mentah). Adakah ini kebetulan? Fikirkanlah!


pameran seni di spanyol dgn berani mmenzahirkan penghinaan sbg bukti islam semakin lemah.
tidak kira dari pucuk pimpinan hingga ke orang bwahan

Berpusat di New York, Dewan Perniagaan Yahudi bersedia membantu mereka yg berminat untuk melakukan bisnes (sudah tentu untuk Yahudi sahaja). Jika mereka ada idea yg bernas, jawatan kuasa akan memberi pinjaman tanpa faedah dan pentadbir dari jawatan kuasa tadi akan bekerjasama dengan anda untuk memastikan yg perniagaan mereka menurut landasan yg betul. Maka itu lahirlah Starbuck, Dell, Coca cola, DKNY, Oracle, Perfileman di Hollywood, Levis, Dunkin Donut dan ada beratus kedai ternama dibawah naungan dewan perniagaan Yahudi di New York. Graduan Yahudi dari fakulti perubatan New York akan disarankan untuk mendaftar dipersatuan ini dan digalakkan memulakan klinik mereka sendiri dengan bantuan wang tanpa faedah. Barulah saya tahu mengapa hospital di New York dan California sentiasa kekurangan doktor pakar.

Kesimpulanya, pada teori saya, melahirkan anak dan keturunan yg bijak boleh dilaksanakan dan tentunya bukan semalaman, ianya memerlukan masa, beberapa generasi mungkin? Persiapan awal adalah ketika sang ibu mengandung, galakkanlah si ibu melakukan latihan matematik yg mudah tetapi konsisten di samping mendengar musik klasik (bagi umat Islam lebih baik diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran - admin). Seterusnya ubahlah cara pemakanan, makanlah makanan yg elok dan berkhasiat yg baik untuk otak, menghayati musik sejak kecil adalah baik sekali untuk pertumbuhan otak kanak kanak, dengan bermain piano dan violin sudah tentu dapat melatih anak anak mencerdaskan otak mereka. Demikian juga sukan yg memerlukan kosentrasi yg tinggi, seperti memanah, bola keranjang, dart dan menembak. Merokok menjanjikan generasi yg moron (goblok) dan sudah tentu genes bodoh akan mengikut ke generasi si perokok. Lawatan saya ke Singapore pada tahun 2005 amat memeranjatkan sekali! Di sini perokok seperti di anak tirikan dan begitu susah sekali untuk perokok, dan anda tahu berapa harga sekotak rokok? US$ 7 !!! ini bersamaan perbelanjaan sehari untuk makan anda!! Saya puji sekali sikap pemerintah Singapore dan menakjubkan sekali!!! Dan seperti Israel ianya begitu taboo dan cara pentadbiran dan segi pembelajaran mereka hampir serupa dengan Israel , maka itu saya lihat banyak institusi pelajaran mereka bertaraf dunia walaupun hakikatnya negeri Singapore hanyalah sebuah pulau sebesar Manhattan !!

Anda mungkin musykil, benarkah merokok dapat melahirkan generasi goblok? Saya telah menemui beberapa bukti menyokong teori ini. Lihat saja Indonesia, jika anda ke Jakarta, di mana saja anda berada, dari restoran, teater, kebun bunga hingga ke muzium, hidung anda akan segera terbau asap rokok! Dan harga rokok? Cuma US$ .70cts !!! dan hasilnya? Dengan penduduknya berjumlah jutaan orang berapa banyakkah universiti terdapat di sana? Hasil apakah yg dapat dibanggakan? Teknologi? Jauh sekali. Adakah mereka dapat berbahasa selain dari bahasa mereka sendiri? Mengapa mereka begitu sukar sekali menguasai bahasa Inggeris? Ditangga berapakah kedudukan mereka di pertandingan matematik sedunia? Adakah ini bukan akibat merokok? Anda fikirlah sendiri.

Di tesis saya ini, saya tidak akan menimbulkan soal ugama atau bangsa, adakah Yahudi itu zalim sehingga diusir dari semenjak zaman Paraoh hingga ke Hitler, bagi saya itu isu politik dan survival, yg ingin saya ketengahkan ialah, mampukah kita dapat melahirkan generasi yg bijak seperti Yahudi? Jawapannya ialah mungkin dan tidak mustahil dan ianya memerlukan perubahan, dari segi pemakanan dan cara mendididik anak dan saya kira hanya memerlukan 3 generasi sahaja. Ini dapat saya lihat sendiri tentang cucu saya, ini setelah saya mengajar anak saya melalui program yg telah saya nyatakan di atas tadi, pada umur 9 tahun (cucu saya) dia dapat menulis esei sepanjang 5 mukasurat penuh. Eseinya hanyalah mengenai 'Mengapa saya gemarkan tomato! ' Selamat sejahtera dan semuga kita dapat melahirkan manusia yg bijak dan bersifat mulia untuk kebaikan manusia sejagat tanpa mengenal batasan bangsa.

Penulis : Dr. Stephen Carr Leon

Di alih bahasa oleh :Adibah Mohd NoorMatriculation Lecturer, Department of SciencesUIA Matriculation Centre, Petaling Jaya, Selangor.

(Bukan menyokong Hitler, tetapi hanya untuk membuka minda kita - Admin)

http://syurgadidunia.blogspot.com/

26 August 2010

Kelebihan Solat Tarawih..

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

nahhh.. seperti yg di janjikan, hari ini kita kongsi kebaikan dan kelebihan bersolat tarawih.. semoga ada manfaatnya..


1. Kelebihan Solat Tarawih Malam Pertama

Diampuni dosa orang-orang yang beriman sebagaimana keadaannya baru dilahirkan.

2. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kedua
Diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan solat Tarawih, serta dosa-dosa kedua ibubapanya.

3. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketiga
Para malaikat di bawah 'Arasy menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat Tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malam-malam yang lain, semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka.

4. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempat
Orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih akan memperolehi pahala sebagaimana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.

5. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelima
Allah SWT akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa.

6. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenam
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih malam itu.

7. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuh
Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa a.s serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.

8. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapan
Allah S.W.T mengurniakan pahala orang yang bersolat tarawih sebagaimana pahala yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim a.s.

9. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilan
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hamba-Nya seperti Nabi Muhammad s.a.w.

10. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesepuluh
Allah SWT mengurniakan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat.

11. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesebelas
Ia meninggal dunia di dalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan.

12. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduabelas
Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka yang bercahaya-cahaya.

13. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigabelas
Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman sentosa dari sebarang kejahatan dan keburukan.

14. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempatbelas
Malaikat-malaikat akan datang menyaksikan mereka bersolat Tarawih serta Allah S.W.T. tidak akan menyesatkan mereka.

15. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelimabelas
Semua malaikat yang memikul ‘Arasy dan Kursi akan berselawat dan mendoakannya supaya Allah mengampunkannya.

16. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenambelas
Allah S.W.T. menuliskan baginya dari kalangan mereka yang terlepas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.

17. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuhbelas
Allah S.W.T menuliskan baginya pahala pada malam ini sebanyak pahala Nabi-Nabi.

18. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapanbelas
Malaikat akan menyeru: Wahai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha denganmu dan dengan kedua ibu bapamu (yang masih hidup atau yang sudah mati).

19. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilanbelas
Allah S.W.T akan meninggikan darjatnya di dalam Syurga Firdaus.

20. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh
Allah S.W.T mengurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid dan orang-orang soleh.

21. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh satu
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga yang diperbuat dari cahaya.

22. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh dua
Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman dari sebarang huru-hara pada hari tersebut.

23. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tiga
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah bandar di dalam syurga daripada cahaya.

24. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh empat
Allah S.W.T akan membuka peluang untuk dua puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

25. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lima
Allah S.W.T akan mengangkat seksa kubur darinya.

26. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh enam
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala empat puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

27. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tujuh
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya kemudahan untuk melintasi titian sirat sepantas kilat.

28. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lapan
Allah S.W.T akan menaikkan kedudukannya seribu darjat di akhirat.

29. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh sembilan
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seribu haji yang mabrur.

30. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigapuluh
Allah S.W.T akan memberi penghormatan kepada orang yang bertarawih pada malam terakhir dengan firman-Nya (yang bermaksud): Wahai hambaku!, makanlah segala jenis buah-buahan yang Engkau ingini untuk dimakan di dalam syurga dan mandilah kamu di dalam sungai yang bernama salsabil serta minumlah air dari telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bernama Al-Kautsar.

25 August 2010

Fadhilat Ramadhan..

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh...

hmm.. beberapa hari aku nda dpt menjenguk blog ni sebab sibuk yg teramat sgt dan masa pulak mcm terasa sgtla pendek.. apa tidaknya.. dengan menghabiskan masa menyiapkan keja di ofis.. balik kena singgah beli juadah utk berbuka lg.. trus pergi ke laundry untuk berbuka dgn adik2 lg.. yg nda bestnya dlm perjalanan ke laundry tu jammed nya nauzubillah.. nasib baik ada kesabaran yg maha luar biasa.. kalau tidak.. nda taulah apa jd mengamuk sendiri2 la jawabnya tu.. hihihihi

dan hari ini maksudnya masuk hari ke 15 kita berpuasa.. tp sygnya.. aku tdk dpt meneruskan puasa akibat masalah yg tdk dpt dielakkan.. huhuhu namun begitu.. Alhamdulillah.. terima kasih ya Allah kerana masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan.. masih ada ruang utk berkongsi perkara2 kebaikan.. dan masih dipermudahkan dalam segenap urusan.. terima kasih ya Allah.. dalam entri kali ini aku masih mau berkongsi tentang fadhilat ramadhan.. sesungguhnya bulan ramadhan yg penuh berkah ini mempunyai fadhilat yg banyak sekali.. maksudnya.. beruntung la kita kerana masih berkesempatan untuk bertemu dan merasai bulan seribu kebaikan.. itu blm lagi di campur dgn malam lailatul qadar.. kebaikan berterawih belum kira lagi.. bertuahnya kita..

dalam mengenangkan kebaikan dan fadhilat ramadhan ini.. aku terkenang akan adik aku yg tidak berkesempatan bertemu dan merasai nikmat akan bulan penuh dgn pahala ini.. sedihnya aku ya Allah.. rupa2nya ramdhan tahun 2009 adalah bulan yg terakhir utknya.. semoga Engaku sentiasa beria rahmat keatas rohnya dan di tempatkan dlm org2 yg beriman.. Amin.. dan ini sekaligus menjadikan aku sentiasa beringat bahawa bila2 sahaja Engkau akan menarik aku dr dunia ni.. sempat kah aku bertemu bulan ramadhan yg akan datang.. sempat ka aku merasai kebaikan2 bln ini di masa akan datang.. ya Allah hanya Engkau yg maha mengetauhi.. sesungguhnya aku hanya mampu untuk memohon kepada MU.. memohon belas kasihan Mu ya Allah.. agar Engkau masih mau untuk aku meneruskan dan berjumpa ramadhan di tahun2 akan datang.. bkn sahaja untuk tahun berikutnya.. menghabiskan puasa tahun ini saja belum tau.. apa lagi bertemu untuk tahun hadapan pulak.. hhmmm... hanya Allah yg dapat menentukan kesempatan yg bagaimana yg ada untuk aku.. Ya Allah... sesungguhnya Engkau maha berkuasa ke atas ku..

dengan kesempatan yg ada ini.. aku ingin berkongsi sedikit sebanyak anatara hadith2 yang menerangkan kebaikan2 dan fadhilat bulan ramadhan.. semoga dgn adanya fadhilat ini kita dapat memahami dgn lebih jelas akan erti ramdhan yg sebenar seterusnya kita cuba untuk memperbaiki selagi ada kesempatan dan semoga kita mendapat rahmat dariNya.. Amin.. semoga ada manfaatnya.. :D


Hadith 1

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Umatku telah dikurniakan dengan lima perkara yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum mereka. Bau mulut daripada seorang Islam yang berpuasa adalah terlebih harum di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Ikan-ikan di lautan memohon istighfar (keampunan) ke atas mereka sehinggalah mereka berbuka puasa".

Allah mempersiapkan serta menghiasi jannah yang khas setiap hari dan kemudian berfirman kepadanya: "Masanya telah hampir tiba bilamana hamba-hambaKu yang taat akan meninggalkan segala halangan-halangan yang besar (di dunia) dan akan mendatangimu."

Pada bulan ini syaitan-syaitan yang durjana dirantaikan supaya tidak menggoda mereka ke arah maksiat-maksiat yang biasa mereka lakukan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Pada malam terakhir Ramadhan (orang-orang yang berpuasa ini) akan diampunkan." Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun bertanya: "Wahai Pesuruh Allah, adakah itu malam lailatul Qadar?" Dijawab oleh Rasulullah SAW: "Tidak, tetapi selayaknya seorang yang beramal itu diberi balasan setelah menyempurnakan tugasnya."

Hadith 2

Ubadah Bin Somit ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari ketika Ramadhan hampir menjelang: "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, di mana Allah melimpah ruahkan di dalamnya dengan keberkatan, menurunkan rahmat, mengampuni dosa-dosa kamu, memakbulkan doa-doa kamu, melihat di atas perlumbaan kamu untuk memperolehi kebaikan yang besar dan berbangga mengenaimu di hadapan malaikat-malaikat. Maka tunjukkanlah kepada Allah Taala kebaikan dari kamu. Sesungguhnya orang yang bernasib malang ialah dia yang dinafikan daripada rahmat Allah pada bulan ini."

Hadith 3

Abu Sa'id Al Khudri ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hari siang dan malam pada bulan Ramadhan, Allah Tabaraka wa Taala membebaskan begitu banyak sekali roh daripada api neraka. Dan pada setiap orang Islam pada setiap hari siang dan malam doanya pasti akan diterima."

Hadith 4

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Terdapat tiga jenis orang yang doa mereka tidak ditolak; doa daripada orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa; imam (penguasa) yang adil, dan orang yang dizalimi yang kerana doanya itu Allah mengangkatnya melepasi awan dan membuka untuknya pintu-pintu langit dan Allah berfirman: "Daku bersumpah demi kemuliaanKu, sesungguhnya Daku pasti menolongmu walaupun pada suatu masa nanti."

Hadith 5

Ibn Umar ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya mengirim rahmat ke atas mereka yang memakan sahur."

Hadith 6

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa berbuka satu hari di siang hari bulan Ramadhan tanpa alasan yang wajar (disegi syariah) atau sakit yang kuat, tidak akan dapat menampung atau mengganti hari tersebut walaupun akan berpuasa sehingga ke akhir hayatnya."

21 August 2010

Doa Qunut..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

mari kita kongsi bacaan Doa Qunut.. mudah2′an dapat la pahala lebih bila ada qunut bila buat subuh… hiihihihi semoga ada manfaatnya.. :D

Rumi

Allah humah dini fiman hadait.
Wa’a fini fiman ‘afait.
Watawallani fiman tawalait.
Wabarikli fimaa a’tait.
Waqinii syarramaa qadzait.
Fainnaka taqdhi wala yuqdha ‘alait.
Wainnahu layadziluman walait.
Walaa ya’izzuman ‘adait.
Tabaa rakta rabbana wata’alait.
Falakalhamdu ‘ala maaqadzait.
Astaghfiruka wa’atubu ilaik.
Wasallallahu ‘ala Saidina Muhammadinin nabiyil ummiyi waala aalihi wasahbihi wasalam.


19 August 2010

Doa solat istiqarah dr seorang sahabat...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

wahhh... mcm rajin pulak kan aku update blog ni.. sedangkan keja punyala byk.. bkn nda buat keja ya.. cuma curi masa sikit utk mengupdate blog ni di kala waktu berehat.. bknnya mkn pun kan?! hihihihihi... tp hari ini aku cuma mau share seperkara yg aku ambik dr facebook seorang sahabat.. sapa lg Abe Din la.. mengenai doa solat istiqarah yg selalu beliau amalkan setiap hari.. walaupun agak berlainan sedikit dari cara doa Solat Istiqarah yg pernah aku post sebelumnya.. tp.. tujuannya adalah sama.. terpulang dr anda mau yg guna mana.. mengikut kesenangan atau mungkin ada tambahan sendiri mengikut kesesuaian doa yg di pohon.. apa yg penting mengamalkannya.. jadi... kita kongsi ya.. semoga ada manfaatnya.. :D

hmmmm.. InsyaAllah.. klu Allah izinkan.. aku akan cari pulak kebaikan2 solat tarawih.. bak kata upin dan ipin.. solat tawarih..hihihihih.. kebaikan2 yg merangkumi mlm pertama hinggala mlm terakhir.. nnt aku postkan ya.. hihihihi selamat berpuasa...


Doa Solat Istiqarah.

Bismillahir-rahmanir-rahiim.
Syahadat.
Al-Fatihah.
Selawat.

Bismillah atas diriku. Bismillah atas keluarga & harta benda ku. Yaa Allah Yaa Wahab, jadikanlah daku Redha terhadap taqdir yg telah Engkau tetapkan bagi ku. Dan Ampunilah daku terhadap apa yg Engkau kekalkan, sehingga aku tidak suka mendesak apa Engkau lambatkan & tidak melambatkan apa yg hendak Engkau segerakan.

Yaa Allah Yaa Maliki Al-Mulk yang memiliki kerajaan. Engkau beri kekuasaan kpd orang yg Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yg kehendaki. Engkau muliakan orang yg Engkau kehendaki dan, Engkau hinakan orang yg kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Yaa Allah Yang Maha Rahman di dunia dan Maha Rahim di Akhirat, Engkau beri keduanya kpd orang yg Engkau kehendaki dan Engkau cegah keduanya dari org yg Engkau kehendaki. Kasihanilah daku dgn limpahan rahmat Mu, dari rahmat selain daripada sisi Mu.

Selawat.
Al-Fatihah.
Amiin.

Doa ini sebenarnya sesuai diamalkan awal pagi sebelum kita keluar mencari rezeki. Namun, ianya juga elok dijadikan doa tambahan tatkala bersolat Istiqarah, yakni setelah dikau sempurna mengerjakan & mendoakan Doa Solat Dhuha. Bahkan, menjelang Ramadhan ini, kita juga boleh jadikan doa tambahan semasa nak berbuka agar kita semakin Tawaduk & Istiqamah dgn segala ketentuan hidup yg melayari perasaan kita selama ini. Ingatlah, tak rugi dikau pasrah dgn meletak pergantungan pada Dia yang Maha Menentukan.

Assalamu’alaikum & salam dhuha Ramadhan yg baraqah buat sahabat-sahabat yg dikasihi Illahi dimana jua dikau berada.....:~)))

nukilan:

Abe Din
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001221938093#!/din.kelate

18 August 2010

doa untuk ibu bapa..

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh...

Alhamdulillah.. Terima kasih YA Allah.. puasa hari yg kelapan ini Engkau masih mau untuk aku berkongsi seperkara yg tidak kurang pentingnya bg aku.. dan hari ini d bulan yg mulia ini.. marila kita sama-sama beringat bahawasanya terdapat segelintir org tua yg tidak mempunyai anak untuk mendoakan mereka.. terdapat jugak anak2 yg telah kehilangan ibu bapa dan mau melihat dan mendoakan mereka selagi hayat ada.. aku selalu terlihat pasal isu2 pembuangan bayi di kaca tv.. di entri sebelumnya jugak aku ada postkan mengenai hal ini termasukla data2 dan statistik pembuangan bayi setiap negeri.. ya Allah.. begitu singkat kah pemikiran mereka?? apa mereka tidak kasihan melihat bayi sekecil itu di biar.. di buang dan diletakkan ntah di mana-mana.. jgn ceritala sapa yg akan jumpa terlebih dahulu.. samada manusia atau pn haiwan.. yg tertanam rasanya blm dikira.. klu terjumpa masukla dlm data.. yg tidak??!! ya Allah.. jauhkan la aku.. ahli keluarga ku.. sahabat-sahabat ku dr melakukan perkara yg terkutuk ini.. peliharala kami ya Allah.. hindarilah kami dr maksiat.. jadikanlah kami hamba2MU yg sentiasa menyayangi zuriat kami dan ibu bapa kami.. semoga Engkau sentiasa memberi rahmat dan hidayahMu kepada kami.. Amin..


bercerita pasal anak2 yg terbuang ni sebenarnya bkn perkara tunjang yg ingin aku kongsi hari ini.. aku teringat akan kata2 Dr. Fadillah Kamsah.. antaranya yg aku ingat adalah.. "doakan ibu bapa kamu atau org tua kamu setiap hari.. InsyaAllah Allah akan murahkan rezki yg berlipat ganda untuk kita.." hhmmm.. mudah rupanya untuk mendapatkan rezki yg banyak.. nda perlulah baca2 mentera.. atau tangkal2 pelaris jualan ka.. atau mcm2 lg la.. cukup sekadar mendoakan org tua kita.. ibu bapa kita.. yg masih ada ataupun suda tiada.. senang kan?? (peringatan utk diri sendiri sebenarnya.. hihihihi)

Nahhh.. Hari ini aku ingin berkongsi mengenai doa ibu bapa.. aku selalu berfikir bagaimana kah doa yg terbaik utk mereka.. guna bahasa melayu ka?? bahasa arab ka?? kan ada doa khusus utk ibu bapa.. (seperti dlm youtube diakhir entri ini..) Syukur alhamdulillah dgn adanya kemudahan internet.. mudah jgk aku mencarinya.. dan sekarang ini adalah menjadi tugas kita mendokan kesejahteraan org tua kita.. semoga kita tergolong dlm anak yg soleh.. Amin.. semoga ada manfaatnya.. :D

Rasulullah SAW pernah bersabda :

" setiap pagi sedekahkan al-fatihah kepada kedua ibu bapamu.. ( tak kira masih hidup atau telah tiada )" nescaya pintu rezekimu akan terbuka buat kamu...

Berdasarkan Hadith Nabi SAW :

" Tidak akan terputus rezeki seseorang ANAK selagi dia tidak meninggalkan doa kepada kedua orang tua nya dalam sehari"

Huraian hadith:
jangan sesekali meninggalkan doa kepada kedua ibubapa (baik yang hidup mahupun yang sudah tiada )

Allah akan memurahkan rezeki kepada mereka yang tidak putus2 berdoa kepada
kedua ibu bapa (hidup atau mati)

Ingatlah bahawa keredhaan ibu bapa adalah keredhaan Allah SWT

Semasa berdoa, berdoalah dengan bersungguh2... tadah tangan dan Bayangkan wajah kedua orang tua kita.. termasuk guru2 Kita dan mereka2 yang banyak menolong kita (berdoa perlu benar2 bersungguh2)

Mereka yang lupa berdoa kepada kedua orang tua.. akan disempitkan rezeki Oleh Allah SWT.

Kesimpulannya:
Bagi yang berniaga tidak perlu ada ilmu pelaris... Cuma jangan lupa Doakan ibu bapa kita setiap hari.. Rezeki bukan sahaja berupa wang ringgit, tetapi segala nikmat yang kita Dapat dari Allah (e.g. makan, kesihatan, kasih sayang, ilmu dsb nya..) InsyaAllah Berusaha dan bertawakal..
rezeki itu bukan kerana ada sijil SPM, STPM, IJAZAH dsb nya... tapi dengan hati yang tulus ikhlas dan doa kita untuk ibu dan bapa kita..

Bila2 masa kita boleh angkat tangan dan berdoa untuk kedua orang tua kita, waktu bangun pagi, di pejabat.. waktu makan siang.. pagi.. petang.. siang atau malam.. dimana saja, (tidak termasuk diwaktu solat lima waktu)

Caranya :


''YA ALLAH YA TUHANKU, ampunkan lah dosa2 kedua orang tua ku, berkatilah kedua mereka itu.. sihatkan lah mereka, murahkan lah rezeki mereka, panjangkanlah usia mereka, jauhilah sebarang bahaya, Dan lindungi lah mereka, Aminn yarabillialamin.."

(Doa ini untuk orang tua kamu yang masih hidup)

Untuk yang sudah meninggal :

"YA ALLAH YA TUHANKU, ampuni lah segala dosa2 orang tuaku, tempatkanlah
bapaku / Ibuku ditempat orang2 yang beriman... Amin


Ada jugak yg mengamalkan doa yg panjang.. seperti ini..

Ya Allah
Rendahkanlah suaraku bagi mereka.. Perindahlah ucapanku di depan mereka
Lunakkanlah watakku terhadap mereka danLembutkan hatiku untuk mereka

Ya Allah,
Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya, atas didikan mereka padaku dan Pahala yang besar atas kesayangan yang mereka limpahkan padaku, peliharalah mereka sebagaimana mereka memeliharaku.

Ya Allah,
Apa saja gangguan yang telah mereka rasakan atau kesusahan yang mereka deritakan kerana aku atau hilangnya sesuatu hak mereka kerana perbuatanku.. jadikanlah itu semua penyebab susutnya dosa-dosa mereka dan bertambahnya pahala kebaikan mereka dengan perkenan-Mu ya Allah hanya Engkaulah yang berhak membalas kejahatan dengan kebaikan berlipat ganda.

Ya Allah,
Bila magfirah-Mu telah mencapai mereka sebelumku, Izinkanlah mereka memberi syafa'at untukku... Tetapi jika sebaliknya, maka izinkanlah aku memberi syafa'at untuk mereka,sehingga kami semua berkumpul bersama dengan santunan-Mu di tempat kediaman yang dinaungi kemulian-Mu, ampunan-Mu serta rahmat-Mu...

Sesungguhnya Engkaulah yang memiliki Kurnia Maha Agung, serta anugerah yang tak berakhir dan Engkaulah yang Maha Pengasih diantara semua pengasih.

Amin Ya Rabbul Alamin..


Marilah kita kenangkan dosa kita kepada orang tua kita... Siapa tahu hidup kita dirundung nestapa kerana kedurhakaan kita... Kerana kita menghisap darahnya, tenaganya, airmatanya,
keringatnya. Istighfarlah, Istighfarlah... Barangsiapa yang matanya pernah sinis melihat orang tuanya... Atau kata-katanya sering mengguris hatinya, atau yang jarang memperdulikan dan
mendoakannya... Percayalah bahawa anak yang derhaka siksanya didahulukan didunia ini.
Astagafirullah al'adzim.. wahai ibunda dan bapa ku.. ampunkanlah dosa-dosa anakmu ini...17 August 2010

SOLAT DAN KHUSYUK.. peringatan..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

wahhh.. hari ini puasa ke 7 sudah.. nda sedar oo kan?! syukur Alhamdulillah.. semoga puasa hari ini sampai ke sungkai.. mana la tau ada halangn2 yg kita tidak ketauhi.. almaklumlah.. perempuan.. sapa tau kan?!

hari ini.. mcm biasa masi berpuasa.. berfikir lg mo berbuka juadah apa pulak kali ini.. bila suda tiba berbuka.. berfikir lg juadah apa pulak untuk bersahur.. nasib baik adik2 aku bkn jenis yg memilih.. apa jak yg aku masak dan hidang.. durang makan jgk.. syukur alhamdulillah.. semoga kamu semua wahai adik2 ku sentiasa mendengar kata dan menghormati org tua.. Amin..

nahh.. seperti yg dijanjikan kemarin2nya.. bahawa aku ingin berkongsi mengenai pentingnya solat dan khusuk yg menjadi tunjang dan tiang agama kita.. hal ini bkn sahaja utk peringatan semua malah peringatan utk aku yg sering leka dan lupa.. setelah mencari maklumat mengenai solat.. sedikit sebanyak.. ini yg aku jumpa.. dan semoga apa yg kita kongsi pada hari ini.. Allah permudahkan kita untuk memahaminya dan semoga kita tergolong dalam org2 yg sentiasa menjaga solat dan org2 yg tidak rugi.. Amin.. semoga ada manfaatnya.. :DAntara ibadah yang penting yang wajib dilakukan ialah solat. Ia amat penting sehinggakan ketika sedang berperang sekalipun solat tidak boleh ditinggalkan. Solat juga merupakan tiang agama. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, nabi bersabda, “Solat itu tiang agama sesiapa yang meninggalkannya dia meruntuhkan agama.”

Dalam surah Al-Mukminun ayat 1, 2 dan 9 Allah menjelaskan, “Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. (Iaitu) mereka yang khusyuk dalam solat mereka…. Dan mereka yang memelihara solat-solat mereka.”

Justeru, untuk berjaya umat Islam tidak boleh mengabaikan solat sama sekali terutamanya solat-solat fardu. Dalam konteks melaksanakan solat, dua perkara wajib dijaga, pertamanya khusyuk dan keduanya memastikan agar solat dilaksanakan secara berterusan mengikut cara dan jadual waktu yang telah ditetapkan.

Kesesatan Kerana Memperkecilkan Solat

Golongan yang memperkecilkan solat merupakan golongan yang sesat. Dalam surah Maryam ayat 59 Allah berfirman, “Maka datanglah selepas mereka pengganti (yang keji) yang mensia-siakan solat mereka serta mengikut hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan..” Berhubung dengan ayat ini, sahabat Abdullah ibn Abbas berkata, “Maksud ‘mensia-siakan solat’ bukanlah meninggalkan solat sama sekali, tetapi melewatkannya dari waktunya”. Imam Said ibn Al-Musayyab mempunyai pendapat yang sama dengan sahabat Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, “Mereka melaksanakan solat zuhur dalam waktu asar, solat asar dalam waktu maghrib, solat maghrib dalam waktu isyak, solat isyak ditangguhkan sehingga masuk waktu subuh dan solat subuh dilaksanakan selepas matahari terbit. Sesiapa yang mati dalam keadaan ini tanpa bertaubat, dia akan dihumban masuk ke dalam sebuah lembah yang bernama ghay di dalam neraka dan diberikan makanan yang teramat jijik..” Hal ini disebutkan dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa.

Justeru melaksanakan solat fardu dalam waktu yang ditetapkan merupakan sebahagian daripada disiplin Islam yang wajib dilaksanakan. Mengikut Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah ibn Masud pernah bertanya kepada nabi, “Apakah amalan yang paling Allah sukai?” Baginda menjawab, “Solat tepat pada waktunya.” Abdullah ibn Masud bertanya lagi, “Kemudian apa?” Baginda menjawab, “Melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa.” Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa?” Nabi menjawab, “Jihad kerana agama Allah.”

Apakah Maksud Khusyuk?

Solat tidak akan berkesan tanpa khusyuk. Mengikut Imam Al-Hakim dan Tirmizi, pada suatu ketika nabi ternampak seorang lelaki menyapu janggutnya ketika solat maka baginda pun bersabda, “Jika khusyuk hati lelaki ini akan tenanglah anggota badannya.” Berkata Imam Al-Alusi, “Khusyuk ialah merendahkan diri dengan perasaan takut di samping tenang anggota badan.” Ibn Jarir meriwayatkan bahawa sahabat Abdullah ibn Abbas berkata, “Mereka yang khusyuk ialah mereka yang takut lagi tenang.” Sahabat Ali bin Abi Talib berkata, “(Khusyuk) tempatnya ialah di hati.” Imam Hasan Al-Basri pula berkata, “Tempat bagi khusyuk ialah di hati dan kemudiannya ia mempengaruhi dan mengawal pandangan mata serta menenangkan anggota badan.” Pandangan yang agak merangkumi tentang khusyuk ialah pandangan sahabat Abu Darda’. Beliau berkata, “(Khusyuk) ialah pengagungan terhadap Tuhan, keikhlasan dalam perkataan, kesempurnaan dalam keyakinan, memberikan sepenuh perhatian dan tidak berpaling ke kiri dan kanan kerana ia adalah dari syaitan.” Kesemua pendapat ini disebutkan dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa.

Justeru khusyuk di dalam solat adalah penting. Namun khusyuk perlu diamalkan tidak hanya di dalam solat. Ia perlu diaplikasikan dalam setiap ibadah yang kita lakukan agar kesannya lebih positif. Di akhir zaman khusyuk akan lenyap dari hati-hati manusia digantikan dengan kealpaan dan kelalaian. Mengikut Imam Al-Hakim, sahabat Ubadah bin Samit berkata, “Tidak berapa lama lagi akan sampai satu zaman apabila kamu memasuki masjid kamu tidak akan menemui lagi lelaki yang khusyuk.” Ibn Abi Syaibah, Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan, sahabat Huzaifah bin Yaman berkata, “Perkara pertama yang akan luput dari agamamu ialah khusyuk dan akhirnya yang akan luput darimu ialah solat. Ikatan Islam akan terungkai satu demi satu.”

Cara Untuk Khusyuk

Asas kepada khusyuk ialah kebersihan hati. Justeru, untuk khusyuk penekanan perlu diberikan kepada ibadah hati tanpa mengabaikan rukun-rukun yang berkaitan dengan anggota badan. Unsur-unsur ibadah hati yang ditekankan ada enam.. Keenam-enam itu, mengikut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ialah, “Kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, merasai kehebatan, harap dan malu.” Kehadiran hati bermaksud, hati tidak menerawang memikirkan perkara yang lain daripada solat. Pemahaman bermaksud, memahami segala perkataan yang dilafazkan di dalam solat. Pengagungan dan merasai kehebatan bermaksud, berasa takut terhadap Allah hasil daripada kefahaman berhubung keagungan dan kebesaran Ilahi. Harap bermaksud, mengharapkan pahala daripada Allah kerana Dialah saja tempat pergantungan bagi manusia. Malu bermaksud, berasa malu dengan ibadah yang telah dilakukan kerana pastinya terdapat kekurangan padanya.

Untuk membantu kekhusyukan hati, beberapa pengaruh luaran perlu dikawal dan dijaga. Antaranya, jika seseorang berasa lapar hendaklah beliau menjamah makanan terlebih dahulu sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud, “Apabila datang makanan malam dan iqamat untuk solat telah dilaungkan, mulailah dengan mengambil makanan malam terlebih dahulu.” Demikian jugalah kiasannya dengan membuang air besar dan kecil dan yang seumpamanya.

Dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Rahsia Solat Dan Kepentingannya, Imam Al-Ghazali berkata, “Pengaruh luar merupakan sesuatu yang boleh memberi kesan kepada pendengaran dan penglihatan sekali gus mengganggu kekhusyukan seseorang. Ubatnya ialah memisahkan dan menjauhkan diri dari kesemua pengaruh itu. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah tidak melaksanakan solat di tempat yang dipenuhi ukiran kesenian dan tidak melaksanakan solat di atas sejadah yang mempunyai celupan warna yang menarik (serta gambar-gambar). Ketika hendak bertakbiratul ihram hendaklah dikeluarkan dari hatinya segala perkara yang boleh mengganggu jiwanya, dan dimasukkan ke dalam hati itu ingatan kepada akhirat dan dibayangkan kepadanya keadaan huru-hara ketika berdepan dengan Allah pada suatu hari nanti… Walau bagaimanapun hawa nafsu memang susah hendak dikawal. Manusia akan terus bermain tarik tali dengan hawa nafsunya. Manusia yang memang mencintai dunia dan condong kepadanya tidak boleh mengharapkan kelazatan bermunajat di dalam solat. Justeru mujahadah hendaklah dilakukan dan ini merupakan satu ubat yang pahit. Cita-cita duniawi dan cita-cita ukhrawi yang terdapat di dalam hati boleh diumpamakan seperti satu gelas yang dipenuhi air dan cuka. Seberapa banyak air yang dapat dimasukkan ke dalam gelas itu akan mengeluarkan jumlah yang sama daripada cuka. Kedua-duanya tidak boleh berkumpul menjadi satu. ”

Benarlah Imam Al-Hasan ketika beliau berkata, “Mereka yang tidak menghadirkan hati ketika melakukan solat, solat mereka akan mencepatkan mereka kepada seksaan Allah”.

Faedah-Faedah Solat

Solat yang dilakukan akan menggugurkan dosa seseorang. Imam Muslim meriwayatkan, nabi bersabda, “Solat yang lima menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan daki.” Dalam riwayat yang lain oleh Imam Muslim, nabi bersabda, “Solat menghapuskan dosa yang berlaku di antara satu solat dengan satu yang lain melainkan dosa-dosa besar.”

Solat membina jati diri seseorang. Imam Abu Al-Aliyah berkata, “Solat mempunyai tiga keistimewaan, dan jika tidak ada ketiga-tiga ini di dalam sesuatu solat, solat itu dianggap tidak berfaedah sama sekali. Keistimewaan-keistimewaan itu ialah ikhlas, khusyuk dan zikrullah. Ikhlas akan membawa seseorang kepada yang makruf, khusyuk akan mencegahnya dari perbuatan mungkar dan zikrullah akan membantunya melakukan yang makruf dan mencegahnya dari yang mungkar”. Hal ini disebutkan di dalam Tafsir Al-Azhar oleh Hamka.

Di samping itu, solat menguatkan jiwa seseorang sehingga memampukannya meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, “Sesungguhnya solat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.” Apabila peribadi unggul seperti ini dapat dibentuk melalui solat, keluarga dan masyarakat akan menjadi aman dan selamat.

Solat mendidik umat Islam menjadi pengurus masa yang baik. Dalam surah An-Nisak ayat 103, Allah berfirman, “Sesungguhnya solat adalah satu ketetapan berwaktu yang diwajibkan ke atas orang-orang mukmin.” Oleh kerana solat fardu yang lima terikat dengan waktu, mereka yang bersolat perlu prihatin dan peka dengan waktu kerana solat yang dilakukan di luar waktu dengan sengaja dianggap sebagai tidak sah dan bakal mendatangkan dosa. Kepekaan kepada waktu ini jika diperkembangkan kepada seluruh kehidupan akan menjadikan umat Islam satu golongan yang menghargai masa. Golongan yang menghargai masa pasti akan cemerlang.

Solat juga membentuk disiplin. Di antara perkara yang wajib dilaksanakan sebelum bersolat ialah mengambil wuduk, dan wuduk tidak dianggap sah melainkan dengan tertib. Tertib bermaksud, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Demikian juga ketika bersolat, tertib wajib dipelihara.. Jika seseorang mendahulukan amalan yang sepatutnya dikemudiankan, sebagai contoh, melakukan sujud sebelum qiam dan takbiratul ihram, solatnya dianggap tidak sah. Latihan-latihan seperti ini mampu melahirkan insan yang celik prosedur lagi berdisiplin sekali gus menjadikannya efisien dalam setiap pekerjaan.

Solat mendidik umat Islam agar mementingkan ilmu. Hal ini disebabkan ketika melaksanakan solat berjemaah, imam yang memimpin solat hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang berilmu. Mengikut Imam Muslim dan Ahmad, nabi bersabda, “Hendaklah yang mengimami sesuatu kaum itu mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran. Jika kemampuan mereka sama di sudut ini, pilihlah dari kalangan yang lebih memahami sunah..” Makmum yang berada di belakang imam juga perlu menguasai ilmu kerana kadangkala imam terlupakan sesuatu di dalam solatnya. Justeru, untuk membantu imam, Islam mengarahkan agar makmum yang berdiri hampir dengan imam adalah dari kalangan mereka yang berilmu. Mengikut Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, nabi bersabda, “Hendaklah mereka yang pandai lagi baligh bersolat dekat denganku, kemudian mereka yang seumpama mereka, kemudian mereka yang seumpamanya..”

Tekanan jiwa atau stres sering melanda manusia dan solat mempunyai penawar yang mampu meredakannya. Hal ini disebabkan solat mengandungi zikir dan zikir jika dilakukan dengan khusyuk mampu mendamaikan hati. Dalam surah Taha ayat 14 Allah berfirman, “Dan tegakkanlah solat untuk berzikir kepadaku.” Oleh kerana solat benar-benar mendamaikan hati nabi pernah berkata, “Bangunlah wahai Bilal (untuk azan) dan rehatkanlah kami dengan solat.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Justeru di sisi nabi, solat diumpamakan seperti kekasih hati. Dalam sebuah riwayat oleh Imam An-Nasai, nabi bersabda, “Dan dijadikan cahaya mataku pada solat.”

Hasil Nukilan :

Dr. Danial Zainal Abidin
dzcsyifa@streamyx.com
http://danialzainalabidin.com

16 August 2010

6 Ramadhan.. puasa ooo puasa..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Alhamdulillah.. terima kasih Ya Allah.. sampai jgk aku berpuasa hari keenam ni.. terima kasih kerana masih memberikan kesempatan untuk meneruskan puasa ya Allah.. semoga bulan Ramadhan kali ini aku masih berkesempatan meneruskan hingga ke hari terakhir.. sapa tau mungkin ini adala bln ramadhan yg terakhir bg aku.. ya la fitrah manusia itu pelupa.. sempena bulan Ramadhan yang mulia ini.. marilah sama-sama kita saling-memperingati antara satu sama lain.. semoga kita beroleh Rahmat & Keberkatan dalam bulan yang mulia ini..

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Adz-Dzaariya : 55


nah.. beberapa hari aku nda dpt meng'update' blog aku dek demam yg tiba2 menyerang sehingga hari kelima kita berpuasa.. syukur alhamdulillah aku masih bertahan untuk meneruskan puasa aku hingga waktu berbuka.. hari pertama berpuasa jak aku rasa mcm mau pengsan dan mau muntah.. keadaan aku yg agak teruk sedikit memaksa aku berjumpa doktor setelah berbuka pada hari itu.. kalau ndaaaa sah aku masih ampai2 di katil hingga hari ini.. huhu

tapi apa yg bestnya.. walau pn nda sihat aku masih berkeinginan memasak untuk berbuka pada hari kedua berpuasa.. ini gara2 buku resepi yg baru aku beli bersama2 moon.. yg lucunya aku memasak seawal jam 2 ptg.. potong bwg.. kisar sana kisar sini.. rebus sana goreng sini.. mata berselang seli.. sekejap ke periuk belanga sekejap ke buku resepi sekejap lg ke bahan2 yg di perlukan.. hahahaha.. duduk bediri duduk bediri aku jawabnya.. keaadaan dapur mcm tongkang pecah.. hahahahaha setelah selesai memamsak dgn hasil yg aku rasakan memuaskan (bg aku la) hhihihi maka terciptala lauk ayam masak sambal hijau.. (apa tidaknya semua lada dan cili guna yg bewarna hijau).. tauhu + tempe sambal.. kuih bom ubi manis (nda pernah2 ni buat kuih.. hihihihi) dan sayur tumis.. nghehehehe

tepat jam 5.45 ptg aku dan helly adik aku begerak ke laundry utk berbuka puasa bersama2 adik aku boy dan pekerja sana.. sms azizi minta dia msk nasi.. dan dlm hati aku berdoa harap2 masakan aku ni buleh kena terima oleh tekak durang.. jgn jadi mcm ayam msk merah yg aku msk time sahur.. cantik d mata.. tp.. rasanya nauzubillah.. hahaha boy n ely ckp "pelik rasanya" hahahaha

time berbuka.. semuanya diam menjamah juadah berbuka puasa.. bila aku rasa.. hmm.. bolehlaaaa.. cuma masin sedikit.. almaklumlah puasa.. hehehe dlm hati semangat mo msk utk keesokn hari pula.. hehehe

p/s: semangat2 pn.. ubat jgn lupa.. hehehe

----------------------------------------------------------------------------------------------

puasa hari ketiga.. (3 Ramadhan) - Jumaat 13 Ogos 2010

hmmmm.. wlupn dlm keadaan yg nda sihat.. aku gagahi dan lawan jgk agar aku dpt berpuasa.. nasib baik sblm tidur dan time sahur aku rajin sedikit mkn ubat.. klu ikutkan hati.. mau jak aku biar ubat tu dan tidak mau d telan.. hihihihihi

aku ingat kan setelah mkn ubat.. aku boleh p kerja seperti biasa.. rupanya tidak.. Allah mau aku berehat d rumah agaknya.. tp dgn perangai yg nda pandai ddk diam ni.. otak aku ligat berfikir.. mau buat apa yah seharian d rumah.. nahh... buku resepi jadi sasarannya.. hahahaahha.. belek punya belek.. akhirnya aku pilih ayam sambal kicap, ikan goreng dan sambal mangga muda, sayur kacang tumis jadi pilihan.. kali ini aku tekad gunakan garam sedikit sahaja.. setelah memulakan acara potong memotong.. rebus merebus.. goreng mengoreng.. ahirnya semua siap.. hmm.. "not bad" detik hati ku.. mcm bangga sikitla jgk kan.. almaklumlah org yg kurang tau pasal masak2 ni.. tiba2 boleh menyiapkan beberapa jenis masakn.. syukur Alhamdulillah.. dgn izin Allah dan berkat buku resepi.. hihihihihihi

setelah memsk beberapa hari.. aku rasa letih sekali.. dgn msk sahurnya lagi.. barula aku tau penat lelah org memasak ni.. syukur alhamdulillah aku bknla org yg suka memilih mknn.. atau cerewet bab mkn ni.. asal ada jak aku tibai.. ehhhhh.. mestilah yg halal punya... nghehe

-----------------------------------------------------------------------------------------

puasa hari keempat... (4 Ramadhan) - Sabtu 14 Ogos 2010

sedar nda sedar suda empat hari kita berpuasa.. dan ini bermakna suda empat hari aku melayan keaadaan aku yg kurang sihat.. dgn sakit kepala yg teramat sgt.. mau muntah.. sejuk2.. dan mcm lagila.. tapi aku gagahi jugak untuk meneruskan puasa.. alhamdulillah Allah masih mengizinkan aku untuk berpuasa.. Terima Kasih ya Allah.. :D

hari ini adalah hari yg paling best sekali.. apa tidaknya seawal jam 9.00 pagi hp aku berdering.. rupa2nya Clement dari syraikat Fook Loi rupanya.. "Amoi.. bila dtg sini??" aku jawab "oo.. ada suda?? bah kejap lg aku p sana k.. aku tunggu kereta ambik aku dulu" "ok ok.. jumpa nnt.." clement mengakhiri perbualan telefon kami.. aku tersenyum.. terus bersiap.. dalam hati.. kejap lagi aku berjumpa boyfriend aku.. si KADIR HJ DINA.. hihihihi nama ini la yg aku selalu war2kan di facebook aku.. dan mereka menganggap mmg betullah si KADIR ini nama bf aku.. hahahahaha.. walhal si KADIR ini adalah nama kereta baru aku.. hihihihihi ramai yg tertipu.. minta maaf banyak2 ya semua sahabat2ku.. teda niat untuk menipu.. aku hanya mau menceriakan fb aku.. dan sedar nda sedar aku langsung tidak menyebut bahawa si KADIR ini adalah nama org.. jadi jgn salah faham tau.. hhihihi

jauh di sudut hati aku.. aku menyukuri segala nikmat yg Allah anugerahkan kepada ku.. Ya Allah.. sesungguhnya Engkau sgt baik ya Allah.. terima kasih dgn rezki dan nikmat yg Engkau berikan kpd ku.. aku mohon ya Allah jika apa yg Engkau berikan kepada ku ini adalah merupakan BALA kepada ku.. aku rela dan redha ya Allah agar Engkau menariknya semula.. dan jika apa yg Engkau berikan ini adalah merupakan ANUGERAH MU kpd ku ya Allah.. aku berterima kasih dan bersyukur yg tidak terhingga.. dan aku mohon yaAllah.. janganlah Engkau jadikan aku org yg riak.. sombong dan angkuh dgn setiap apa yg Engkau anugerahkan kpd ku.. jauhkan aku dari sifat2 yg Engkau tidak sukai ya Allah.. kerana aku takut.. aku sombong dgn nikmat yg Engkau berikan sedangkan apa yg ada di bumi dan di langit termasuklah apa yg ada padaku ya Allah adalah MIILIK MU.. sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas setiap apa yg Engkau miliki..

itu la sebenarnya KADIR yg aku maksudkan.. dan hari ini dgn rasa syukur dan gembira aku bawalah si Kadir ronda2 kk sambil membeli juadah berbuka.. hehehehe dan apa yg menariknya hari ini juga adalah merupakan hari lahir org yg aku sayang.. setelah menelefon dan mengambilnya d rumah.. kami berjalan2 sambil mencari sticker utk si kadir dan ke IP (Indah Permai) membeli juadah berbuka bersama sahabat2nya Dgun dan Lana.. setelah semuanya beres.. aku menghantarnya dan sahabat2nya balik kerumah.. aku ke laundry seperti biasa untuk berbuka bersama adik2 aku.. :D

dan hari ini jugak adalah hari yg sama abg ipar aku mengambil kereta barunya.. Honda city klu nda silap.. tp sayangnya.. dgn tidak semena2.. dia terlibat dgn kemalangan mujur dia tidak apa2.. cuma kereta baru beberapa saat yg kemek.. hmmm.. apa ble buat abg Man.. sabar jak la.. mesti ada hikmanya..

dan malam itu.. aku sempat merancang sedikit kejutan untuk org yg aku syg.. hihihihi terima kasih kepada Dgun sahabatnya yang menjadikan kejutan itu lebih menarik.. dia menelefon aku mengucapkan terima kasih.. syukurla kalau semua gembira.. Semoga Allah sentiasa memberikan mu kegembiraan setiap masa.. dan mendapat rahmat dan hidaya dariNYA selain peroleh kesihatan yg berpanjgn dan rezki yg murah.. Amin.. :D
-----------------------------------------------------------------------------------------------

puasa kelima (5 Ramadhan) - Ahad 15 Ogos 2010

Hari kelima.. demam aku makin menjadi2.. ini lah akibatnya kalau lupa mkn ubat.. ntah rasanya aku sengajakan utk tidak mengambil ubat tu.. ya lah konon2nya aku rasa aku suda sihat.. rupanya.. aku tertipu oleh andaian aku sendiri.. huhuhu perasaan yg kurang enak menyebabkan aku tidak msk untuk berbuka seperti yg aku suda rancang.. dan hari ini aku menyuruh helly membeli mknn untuk berbuka dan sekaligus dihantar ke laundry.. aku pulak menemankan adik aku ati berbuka di city mall.. kesian dia tiada kwn utk berbuka bersama-sama.. setelah berbuka.. aku mengambil ubat agar demam aku tidak berterusan.. nahhh.. makanya tom.. rajin2 mkn ubat.. :D

baru sebentar tadi.. Azizi membuat panggilan dr Laundry.. "kak tom.. hari ini aku keluar ya.. makcik aku meninggal.. nnt minta tolong hantar durg balik ya" "innalillahi wainnailaihi rojiunn.. boleh2.. ko balikla" kata ku.. Ya Allah.. sesungguhnya mmg benar Engkau amat berkuasa atas sesuatu yg Engkau kehendaki.. suda tiba masa untuk macik azizi.. masa untuk kita pulak?? Waullahualam.. Semoga roh allayarhama diberkati dan dicucuri rahmat oleh Allah swt serta di golongkan dlm org2 yg beriman.. Amin..

Semoga kita dapat menghabiskan bulan ramadhan yg penuh dgn baraqah ini..

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda: “Ketika datang bulan Ramadhan: sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa, dalam bulan ini pintu Jannah dibuka, pintu Neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilainya sama dengan seribu bulan, maka diharamkan kebaikannya bagi siapa yang tidak beramal baik di dalamnya, sesungguhnya tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini”.

(Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Baihaqi)

tadi pagi.. dlm perjalanan ke ofis.. aku terdengar satu perkara yg telah dibincangkan dalam radion IKIM klu nda silap aku.. mereka membicarakan mengenai pentingnya solat di bulan Ramadhan ini.. diantara isi yg jelas adalah..

Solat adalah perkara pertama yg akan di hisab di akhirat nnt.. perkara pertama yg akan di soal.. setiap amalan baik yg kita lakukan di bualan puasa ini tidak bermakna jika kita tidak solat..

lebih kurang begitula isi pantinya.. kalau ada yg kurang mmg adalah dr kesilapan aku.. setelah mengamati perbincangan tersebut.. jadi mmg rugila kita jika kita tidak menjaga solat.. apa lg di bln puasa ini.. takut kalau2 semua amalan baik kita tidak sempurna atau mungkin tidak di terima.. Ya Allah.. ruginya aku..

Dari Abi Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi s.a.w telah bersabda: “Solat lima waktu, solat Jumaat sampai solat Jumaat berikutnya, puasa Ramadhan sampai puasa Ramadhan berikutnya, adalah menutup dosa-dosa (kecil) yang diperbuat di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi”.

(Hadis riwayat Muslim)

InsyaAllah.. di entri akan dtg.. aku akan mencari keistimewaan mengerjakan solat dan kebaikan2 solat (kalau aku jumpa la) aku akan postkan untuk panduan kita semua.. InsyaAllah.. semoga ada manfaatnya.. :D


Ya Allah, tunjukilah aku ke dalam golongan orang yang Engkau telah berikan petunjuk, sejahterakanlah aku ke dalam golongan orang yang Engkau telah berikan kesejahteraan, sayangilah aku ke dalam golongan orang yang telah Engkau sayangi, berkatilah aku ke dalam golongan orang yang telah Engkau berkati, hindarilah aku dari segala bahaya yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukan yang ditentukan, Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau lindungi dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi... Aminn...

11 August 2010

1 Ramadhan.. puasa oo puasa..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Alhamdulillah syukur.. terima kasih ya Allah.. sedar nda sedar kita bertemu kembali wahai Ramadhan al mubarak.. sedar nda sedar hari ini kita berpuasa pada hari yang pertama.. macam2 perkara di fikiran.. hihihihih yg pastinya otak tengah ligat befikir mo buka puasa apa hari ini.. mo beli di mana pulak.. hihihihihi.. yg pastinya hari ini aku berbuka dgn adik2 aku d laundry.. awal2 lagi aku suda minta boy masak nasi.. jadi aku beli lauk pauk dan minuman jak.. hmmm.. mesti beli juadah berbuka mcm nda pernah mkn setahun ni.. hahahaahahaha.. aku ingat mo cuba berjimat la tahun ni.. masa sahur tadi boy suda warning aku jgn msk sahur telampau byk.. kalau beli juadah berbuka beli ala kadar jak.. kenyang jgk tu.. hmm.. bagus.. bagus.. bagus.. ble aku bejimat jgk kan.. hehehe

dan hari ini seawal jam 3.30 pagi aku suda bangun masak sahur untuk semua yg ada di rumah.. nasib baik semlm aku suda ready2 masak nasi, potong sayur.. bawang segala.. ikan pn aku suda perap dgn kunyit sedikit asam dan kari.. aku ni bknla tau masak sebenarnya.. tapi.. buleh laaa.... hihihihihi

lepas besahur.. crita2 kejap dgn adik2 aku.. dan aku rasakan badan aku mula panas.. sendi2 tulang aku mula sakit.. hmmm.. sah aku demam.. time mandi sebelum p kerja td pagi pn aku mengigil2 kesejukan.. wal hal selama ini sejuk mana pn air tu aku masih tahan berjam2 dlm toilet tu bermain air.. hihihihihi hari ini jak yg rasa mcm lain benar.. aku plan untuk tidak dtg kerja.. tp.. ada kerja yg perlu aku selesaikan.. jadinya aku terpaksa memakai baju tebal dan d selimuti shawl.. sejuk btul aku rasa.. harap2 asthma aku nda kunjung tiba.. hihihi takut2 kalau nda tahan terpaksa berbuka awal utk mkn ubat astma yg paling nda syioookk aku rasa.. alamatnya puasa setengah hari la aku.. syukur aku masih bertahan.. semoga puasa aku hari ini kesampaian hingga kesungkai..

ntah.. knapa hari ini aku rajin sedikit menceritakan hari pertama puasa ni.. kerja masih ada yg blm aku selesaikan.. almaklumlah.. angkat2 kotak yg besar dan menyusun semua stok brg2 sukan yg perlu di sampaikan kepada belia2 yg memerlukan.. kerja berat jgk tu.. hihihihihi patutpun aku mcm mau nda mau jak buat semua tu.. tp kena buat jugak tom.. nghehe..

hari ini aku ingin berkongsi sedikit tentang video pendek yg aku sempat tinguk di FB seorang kawan.. hhmmmm.. mcm tukul besi yg mengetuk kepala aku bila tinguk video tu.. kiranya mcm peringatan jgk la agar jangan terpengaruh dengan godaan iblis dan syaitan.. ini kira bertuah jgk la dpt tinguk cara2 syaitan ni mempengaruhi atau mengoda manusia yg lemah mcm aku ni.. ya Allah.. begitu rupanya kan.. mudah2an dengan lakonan pendek ini menjadikan kita semua sedar dan semoga kita sentiasa di lindungi dari ganguan dan godaan iblis dan syaitan yg dilaknat oleh Allah swt ini.. Amin..

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1408044038388&ref=mf#!/video/video.php?v=1408044038388

bah.. click link ni kalau mau tinguk tu video ya.. semoga ada manfaatnya utk kita semua.. amin..

to be continued~ :D

eh lupa.. salam ramadhan untuk semua.. semoga Ramdhan kali ini lebih banyak amalan baik dari bulan2 sebelumnya.. Amin.. :D

"Sahurla kamu kerana dalam sahur itu ada berkat"
(Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

Abu Huraira RA berkata.. " sebaik-baik makanan sahur bagi org-org muslim adalah kurma" (Hadis Riwayat Ibnu Hibban & Baihaqi)

08 August 2010

Doa-doa pilihan di bulan Ramdhan..

Assalamualaikum wwb.. kita kongsi ya.. :DBulan Ramadhan adalah bulan mulia, penuh berkah dan mustajab, maka kita sangat dianjurkan banyak berdoa. Diantara doa-doa penting dibaca pada bulan Ramadhan adalah:

1. Doa Bulan Rajab dan Sya’ban Menyambut Ramadhan :

اَللَّهُمَّ باَرِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْناَ رَمَضَانَ

Ya Allah, berkahilah kami dibulan Rajab dan Sya’ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadhan.” (HR Ahmad)

2. Doa Lailatul Qadr :

اَللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا

Ya Allah, Sesungguhnya Engkau Dzat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami, wahai Dzat yang Maha Pemurah. (HR Tirmidzi)

3. Doa Shalat Witir :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّْوْسِ

Maha Suci Engkau penguasa yang memiliki kesucian. (HR Nasai)

سُبُّوْحٌ قُدُّْوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوْحِ

Maha Suci Engkau Dzat yang memiliki kesucian, Tuhannya para Malaikat dan Ruh. (HR Daruquthni)

4. Menjelang Berbuka Sebaiknya Membaca doa:

أشْهَدُ أنْ لاَإلَهَ إلاَّ اللهُ أسْتَغْفِرُ اللهُ أسْألُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

Saya bersaksi tidak ada Tuhan Selain Allah, Saya mohon ampun kepada Allah, Saya mohon Ridha-Mu, Surga­Mu dan selamatkanlah saya dari neraka.” Mu dan selamatkanlah saya dari neraka.

5. Doa Buka Puasa :

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتْ العُرُوْقُ وَثَبَتَ اْلأجْرُ إنْ شَاءَ اللهُ

Ya Allah, Aku berpuasa hanya untuk-­Mu dan dengan rizki-Mu aku berbuka. Hilanglah rasa haus, tenggorakan menjadz basah, semoga pahala ditetapkan, insya Allah.” (HR Abu Dawud)

6. Jika Berbuka di Tempat Saudara dianjurkan mengucapkan :

أفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ اْلأبْرَارَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئْكَةُ


Telah berbuka di tempatmu orang-orang yang puasa. Orang-orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian.” (HR Abu Dawud)

KH A Nuril Huda
Ketua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

Sumber :

Blog Widget by LinkWithin