20 May 2009

Rintihan roh.....

Rintihan Roh Diriwayat kan:

“Jika roh telah keluar dari tubuh manusia dan telah lewat tiga hari, maka roh itu berkata:

“Wahai Tuhan ku, perkenan kan lah aku sehingga aku berjalan dan melihat tubuh ku yang dahulu aku berada di dalam nya.”

Maka Allah memperkenankan kepada nya. Lalu ia datang ke kubur nya dan melihat kepada nya dari jauh. Maka ia menangis dengan suatu tangisan yang cukup lama. Lalu ia merintih, aduuuh hai tubuh ku yang miskin, wahai kekasih ku. Ingatlah akan hari kehidupan mu. Rumah ini adalah rumah serigala, bala bencana, rumah yang sempit, rumah kesusahan dan penyesalan.

Setelah lewat lima hari roh berkata:“Wahai Tuhanku, perkenan kan lah aku untuk melihat tubuh ku.”

Maka Allah memperkenan kan nya. Lalu ia datang ke kubur nya dan melihat dari jauh. Dan mengalir lah kedua lubang hidung dan mulutnya berupa air nanah. Firman Allah SWT bermaksud:

“Mereka tidak dapat ber bicara pada hari roh (Jibril atau ruhul qudus) dan para malaikat berdiri dengan berbaris.” ( An-Naba’: 38) Sebagaimana Ibnu Abbas ra mengatakan:

“Jika datang Hari Raya, hari Asyura’, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rejab, malam Nisfu Sya’ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumaat, roh-roh nya para mayat semua keluar dari kubur mereka dan mereka semua berdiri di pintu-pintu rumah nya seraya berkata:

“Belas kasihan lah kamu semua kepada kami di malam yang berkah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memberikan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah, dan kamu sekalian tidak mahu memberi kan nya, maka hendaklah kalian mengingat kami dengan bacaan surah Al-Fatihah di malam yang penuh keberkahan ini.

Ada kah seorang telah belas kasihan kepada kami, apakah dari salah seorang ada yang mengenangkan ratapan kami wahai orang yang menempati rumah-rumah kami, wahai orang yang menikmati wanita (isteri kami), wahai orang yang berdiri memperluas mahligai kami yang sekarang kami dalam kesempitan kubur kami, wahai orang yang membagi harta benda kami, wahai orang.yang mengiakan anak yatim kami. Adakah salah seorang dari kamu sekalian ada yang mengenang perantauan kami? Buku amal kami dilipat dan kitab amal kalian dibuka. Dan bukanlah bagi mayat yang berada dalam liang kubur melainkan pahalanya. Maka jangan lah kalian melupakan kami dengan sebuku roti mu dan doa mu, sebab kami orang-orang yang berhajat kepada kamu sekalian, selama-lama nya.

Jika mayat memperoleh sedekah dan doa dari mereka maka ia kembali dengan riang gembira, dan jika ia tidak memperoleh maka ia pulang dengan sedih dan duka serta terhalang, dan putus asa dari mereka.

* Ya Allah Ya Tuhan Ku.. Engkau ampunkanlah segala perbuatan dan dosa-dosa kami...

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin