12 September 2009

Anda golongan mana??

Gersang bumi tanpa hujan.. gersang minda tanpa ilmu... gersang hati tanpa iman...
gersang jiwa tanpa amal

Rasulullah SAW telah mengkategorikan penuntut ilmu kepada 3 golongan dan membandingkan mereka kepada keadaan tanah...

1. Tanah yang gembur yang apabila menerima air hujan, tanah ini akan menyerap air tersebut dan daripadanya tumbuhlah pelbagai jenis tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang manis dan enak dimakan.

Ini umpama orang yang menerima ilmu dan mengambil ilmu itu untuk dirinya dan mengajarkannya pula kepada orang lain untuk melahirkan generasi yang berilmu dan bermanfaat kepada masyarakat.

2. Tanah yang kedua ialah tanah yang dapat menakung air, tetapi air itu tidak meresap ke dalam tanah dan tidak dapat digunakan oleh tumbuh-tumbuhan.

Ini umpama orang yang menerima ilmu tetapi mereka menyimpan ilmu itu untuk diri sendiri dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain.

3 .Tanah yang ketiga amat keras permukaannya dan langsung tidak dapat menerima air hujan. Air hujan yang jatuh ke atasnya tidak akan diserap, malah akan terus mengalir ke dalam longkang.

Ini umpama orang yang langsung tidak menuntut ilmu dan oleh itu jadilah ia orang yang tidak berilmu dan tidak memberikan manfaat kepada dirinya apatah lagi kepada orang lain… dan inilah yang paling ramai dalam masyarakat MELAYU hari ini.

Kita digolongan mana?

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin