13 September 2009

Fith-Thariq Ilallah, An-Niyyah Wal Ikhlas (Dijalan Allah dengan Niat dan Ikhlas)

Bismillahi Rahmani Rahim...

Alhamdulillah.. terima kasih Ya Allah.. kerana hari ini masih ada kesempatan untuk berkongsi lagi.. berkongsi ilmu Mu.. berkongsi sedikit pengetahuan.. memanfaatkan segala kebaikan.. dan semoga setiap apa yang kita lakukan mendapat keredhaanNya.. hari ini aku ingin berkongsi mengenai Niat dan Ikhlas.. niat dan ikhlas ini bukanlah perkara mudah seperti yang kita sangkakan.. ianya bukan semudah rasa yang boleh dilepaskan.. kalau bukan kerana hati yang bersih dan suci.. dan mengetahui tujuan dan niat melakukan sesuatu barulah kita rasa kita ikhlas... itupun adakalanya kita akan meceritakan kepada orang lain.. bagi kita.... kita ikhlas.. tp.. rasa itu hanya Allah yang tahu.. Dia maha mengetauhi apa yang ada terpahat di hati kita.. kadang2 hari ini kita ikhlas.. dan adakalanya.. kita akan marah dan mengakibatkan apa yg kita buat semuanya tidak ikhlas.. oleh itu.. mari kita kenali dan selami apa yang sebenarnya niat dan ikhlas ini.. semoga kita sentiasa ikhlas dengan apa yang kita lakukan.. Amin..

Niat dan ikhlas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.... Kita harus taudan boleh meluruskan niat dalam segala hal, dan ikhlas dalam beramal...

Kunci dalam beramal adalah ikhlas...
Ikhlas secara bahasa berasal dari kata khalasha yang bererti bersih atau murni, sedangkan niat berarti al-qoshdu, yang artinya maksud atau tujuan.. Ikhlas secara istilah bererti membersihkan maksud dan motivasi kepada Allah dari maksud dan niat lain... Hanya mengkhususkan Allah Azza wa Jalla sebagai tujuan dalam berbuat...

Pentingnya Ikhlas
1. Merupakan rohnya amal
Allah hanya menginginkan hakikat amal, bukan rupa dan bentuknya. Maka dari itu Dia menolak setiap amal yang pelakunya tertipu dengan amalnya (QS. Al-Hajj : 37)

2. Salah satu diterimanya amal
”Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas dalam mencari keridhaan-Nya semata” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

Syarat diterimanya amal atau perbuatan :
a. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya
b. Ikhlas dalam berniat
c. Sesuai dengan syariat Islam (Al-Qur’an dan Sunnah)

3. Penentu nilai / kualiti suatu amal.
Satu jenis amal dapat berbeza nilai pahalanya berdasarkan perbezaan niatnya

4. Dapat merubah amal-amal yang mubah dan tradisi menjadi ibadah..

5. Mendatangkan berkah dan pahala dari Allah, bahkan sebelum ia melaksanakan amalnya
”Allah Azza wa Jalla berfirman, ”Jika hamba-Ku hendak mengerjakan suatu keburukan, maka janganlah kalian (para malaikat) menuliskan sebagai dosa hingga dia mengerjakannya... Jika sudah mengerjakannya, maka tulislah satu dosa yang sama dengannya, dan jika dia meninggalkannya kerana Aku, maka tulislah satu kebaikan baginya. Dan, jika dia hendak mengerjakan satu kebaikan namun belum mengerjakannya, maka tulislah satu kebaikan baginya. Jika dia sudah mengerjakannya, maka tulislah baginya sepuluh (pahala) kebaikan yang serupa dengannya hingga tujuh ratus kebaikan”. (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim)”

Cara-cara untuk mendapatkan niat yang ikhlas
1. Sentiasa meluruskan niat sebelum mulai beramal
Memberikan masa setiap ingin memulakan suatu amal untuk memastikan bahawa dorongan motivasi beramal itu memang benar-benar untuk semata-mata mencapai keredhan Allah dan bukan untuk maksud lainnya... Setelah niat dalam diri benar... barulah beramal..

2. Menyerahkan segala cintanya hanya kepada Allah, Rasul, dan akhirat

3. Ilmu yang mantap
Ikhlas tidak bole menjadi sempurna kecuali dengan membaca dan mengamati kandungan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang membicarakan masalah itu atau membaca perkataan orang-orang shalih. Tidak mungkin seseorang menghadap ke sesuatu di luar jangkauan pengetahuannya.

4. Berteman dengan orang-orang yang ikhlas
Agar bisa mengikuti langkah mereka, mengambil pelajaran dari mereka dan mencontohi akhlak mereka.

5. Membaca surah orang-orang Mushlih
Mengenai kehidupan mereka, mengikuti jejak dan petunjuk mereka

6. Mujahadah terhadap nafsu
Maksudnya, mengarahkan kehendak untuk memerangi hawa nafsu yang menjurus kepada keburukan, mengendalikan egoisme dan kecenderungan kepada keduniaan, hingga ikhlas karena Allah.

”Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-’Ankabut : 69)

7. Berdo’a dan memohon pertolongan kepada Allah

* Semoga kita ikhlas dengan setiap apa yang kita lakukan... Amin..

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin